Parkreglement | Villapark La Vallee de La Sainte Baume

Parkreglement

 

Welkom op de Résidence ‘La Vallée de la Sainte Baume’ (hierna te noemen: het park) te Nans les Pins.

 

Voor een plezierig verblijf op het park gelden voor alle aanwezigen de volgende regels:

 

1.    

In verband met de veiligheid van iedereen en vooral van kleine kinderen geldt op het park een maximum snelheid van 15 km per uur. Voor de Avenue Van Gogh, de toegangsweg tot aan de poort van het park, geldt een maximum snelheid van 30 km per uur, zoals aangegeven.

 

2.    

Uw auto dient te worden geparkeerd op de eigen parkeerplaats bij uw villa en niet op de weg. Hierdoor blijft er een ongehinderde doorgang voor andere auto’s. Ook is het mogelijk auto’s te parkeren op de gemeenschappelijke parkeerplaats vlak vóór de toegangspoort van het park.

 

3.   
 
Het is gasten en bezoekers niet toegestaan om een auto of aanhangwagen in de bij de villa's aanwezige garages te plaatsen.

 

4.    

Het is niet toegestaan om op het park (vouw)caravans, campers, boten-op-trailers en tenten te plaatsen. U kunt deze voor maximaal 3 dagen plaatsen buiten de poort op de gemeenschappelijke parkeerplaats. Het is niet toegestaan dat er in een camper of caravan op deze gemeenschappelijke parkeerplaats wordt overnacht.

 

5.    

Op grond van de gemeentelijke verordening is het verboden op het park, maar ook daarbuiten, open vuur te ontsteken. Het gebruik van een barbecue, anders dan elektrisch of op gas, is dan ook niet toegestaan. De barbecue mag uitsluitend gebruikt worden op het terras.

 

6.    

Roken is uitsluitend buiten uw villa toegestaan.

 

7.    

De periode voor de nachtrust is van 23.00 uur tot 08.00 uur.

 

8.    

Van u wordt verwacht dat u gedurende uw verblijf andere gasten geen stank- of geluidsoverlast bezorgt. Geluid van geluidsbronnen, zoals radio’s, tv’s en digitale apparatuur, mag niet hoorbaar zijn buiten het perceel van de betreffende villa.

 

9.    

Honden van huurders of hun gasten mogen uitsluitend op het park verblijven indien daar voor aanvang van de huur nadrukkelijk en schriftelijke toestemming voor is gegeven door de verhuurorganisatie Sainte Baume Gestion SARL. Honden dienen op het park kort aangelijnd te zijn en buiten het park uitgelaten te worden. In en op de gemeenschappelijke ruimten, waaronder het gemeenschappelijk zwembad en de speeltuin, zijn geen honden toegestaan.

 

10. 

De openingstijden van de receptie, het zwembad, de tennisbaan en de bar staan vermeld bij de receptie. Gelieve tijdens de openingstijden van de receptie uit te checken. Indien u op een ander tijdstip wilt vertrekken, dient dit met de beheerders overlegd te worden.

 

11. 

Huishoudelijk afval dient gedeponeerd te worden in de vuilcontainers buiten het park, rechts na het wegrijden uit de Avenue Van Gogh. Scheidt het afval zoveel mogelijk. Er mag buiten de villa geen vuil zichtbaar aanwezig zijn.

 

12. 

Huurder dient binnen 48 uur na aankomst na te gaan of de aanwezige inventaris voldoende (voor 6 tot 8 personen) dan wel vrij van schade is. Vermissingen van en/of schade aan de aanwezige inventaris dienen terstond aan de beheerder te worden gemeld. Voor vermissingen van en/of schades aan zaken die binnen 48 uur na vertrek van een huurder worden geconstateerd, is de al vertrokken huurder alsnog aansprakelijk. Indien een huurder de vermissing en/of schade niet binnen deze termijn meldt, dan wordt deze huurder geacht deze vermissing / schade zelf te hebben veroorzaakt c.q. is daarvoor aansprakelijk.

 

13. 

Huurder dient er rekening mee te houden dat er plotselinge weersverslechteringen kunnen optreden, zoals Mistral. De huurder dient bij een verslechtering of bij afwezigheid, ook als die van korte duur is, tuinmeubelen veilig op te bergen en vooral parasols in te klappen. Daarnaast dient de huurder ramen te sluiten en luiken vast te zetten. Bij in gebreke blijven, kunnen huurders aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

 

14. 

Het kraanwater is in de streek van het park erg hard. Bij gebruik van kraanwater in apparatuur, zoals vaatwassers, wasmachines, waterkokers en koffiezetapparaten, ontstaat erg snel kalkaanslag en daardoor functioneert deze geleidelijk aan steeds slechter.

 

15. 

Wij verzoeken u dan ook om:

-     voor vaatwassers uitsluitend Calgonit tabletten te gebruiken;

-     het onthardingszout en/of glansspoelmiddel in de vaatwasser tijdig aan te vullen. Indien deze niet in de villa aanwezig zijn, kunt bij de receptie gratis de betreffende producten verkrijgen.

 

16. 

Het is niet toegestaan wasgoed te drogen aan de buitenzijde van een villa of in de tuin, zichtbaar vanaf de gemeenschappelijke weg of vanaf een naastgelegen villa. Hiervoor dient u de aanwezige wasdroger te gebruiken.

 

17. 

Alle gasten zijn verplicht moltons (kussen- en bedmolton) en bedlinnen (onder- en bovenlakens en kussensloop) te gebruiken. Bedlinnenpakketten zijn bij de receptie te huur. Het is niet toegestaan het verstrekte bedlinnen en de handdoekensets zelf in de villa te wassen. Indien nodig kan tegen betaling bij de receptie een verschoning worden opgehaald.

 

18. 

Wij verzoeken u om vóór uw vertrek:

-     Bedlinnen (dekbedovertrek, hoeslaken en kussensloop) van de beslapen bedden af te halen + badmatten in de daarvoor bestemde waszak te doen en in de hal deponeren,

-     Wegwerp moltons (bed en kussen) van de beslapen bedden af te halen en in uw eigen vuilniszak weg te doen,

-     Gehuurde handdoeken (grote handdoek en kleine handdoek) in de daarvoor bestemde waszak te doen en in de hal deponeren,

-     Koelkast leeg te maken

-     Vaatwasser leeg te maken

-     Aanrecht schoon te maken (geen vaat en/of etensresten achterlaten)

-     Oven/magnetron leeg te maken

-     Huisafval (keuken + badkamers) +lege flessen weg te brengen naar de daarvoor bestemde vuilcontainers

Voor zover huurder in deze in gebreke is gebleven, zullen de kosten voor het alsnog in orde brengen op de borg in mindering worden gebracht.

 

19. 

Regels voor de privézwembaden:

-     Bij aankomst krijgt u uitleg over het beveiligingssysteem van het privézwembad. Vanaf dat moment bent u zelf verantwoordelijk voor het gebruik hiervan.

-     Gebruik van het privézwembad is voor ieders eigen verantwoordelijkheid.

-     Wij verzoeken u het gebruik van het privézwembad te beëindigen om 22.00 uur. Dit voornamelijk om geluidsoverlast te voorkomen voor andere gasten.

-     In alle zwembaden, dus ook in het privézwembad, zijn honden verboden.

 

20. 

De regels voor het gebruik van het gemeenschappelijke zwembad en de tennisbaan staan in bijlage 1 en 2 vermeld en worden tevens ter plaatse aangegeven.

 

21. 

Klachten en suggesties:

Huurder dient eventuele klachten ter plaatse en zo spoedig mogelijk te melden bij de beheerder. Tevens dient u dit schriftelijk te melden aan uw   reisbureau of touroperator. Eventuele suggesties kunt u als huurder vermelden op het daarvoor bestemde enquêteformulier.

 

22. 

In alle gevallen waarin dit parkreglement niet voorziet of waarover een dispuut ontstaat, is de beheerder gerechtigd, al dan niet na   raadpleging van het bestuur van de Copropriété La Vallée de la Sainte Baume of de directie van de verhuurorganisatie Sainte Baume Gestion SARL, om voor huurders en bezoekers bindende besluiten te nemen.

 

 

Het bestuur van de                                                           de directie van de verhuurorganisatie Copropriété La Vallée de la Sainte Baume                      Sainte Baume Gestion SARL

 

 

 


 

Bijlage 1 (ad 18)

 

Regels voor het gemeenschappelijke zwembad

 

1.    

Het zwembad heeft geen toezicht. Gebruik ervan is voor ieders eigen verantwoordelijkheid

2.    

Het zwembad is dagelijks geopend van 8.30 uur tot 20.00 uur

3.    

Zwemmen is uitsluitend toegestaan in zwemkleding

4.    

Op het terrein van het zwembad is het niet toegestaan te rennen

5.    

Het is verplicht te douchen vóór het gebruik van het zwembad, s.v.p. geen zeep of shampoo gebruiken

6.    

Kinderen van 8 jaar of jonger mogen allen gebruik maken van het zwembad onder begeleiding van een volwassene

7.    

Het gebruik van opblaasboten, -beesten en luchtbedden in het zwembad is niet toegestaan

8.    

Gebruik van handdoeken uit het handdoekenpakket is niet toegestaan op het terrein van het zwembad

9.    

Omwille van de veiligheid is gebruik van glaswerk in en rond het zwembad niet toegestaan

10.  

Duiken en zogenaamde “bommetjes” zijn niet toegestaan

11.  

Ligbedden kunnen niet worden gereserveerd en mogen niet buiten het terras rondom het zwembad worden geplaatst

12.  

Bij het verlaten van het zwembad wordt van de gebruiker verwacht, dat hij/zij zijn/haar eigendommen meeneemt en geen afval achterlaat anders dan in de daarvoor bestemde afvalbakken

13.  

Op het terrein van het zwembad zijn honden verboden

14.  

In situaties waarin deze regels niet voorzien beslist de beheerder. De aanwijzingen van de beheerder dienen direct te worden opgevolgd.

 

 

 

Bijlage 2 (ad 18)

 

Regels voor het gebruik van de tennisbaan

 

1.    

Openingstijden: 08.00 – 22.00 uur

2.    

Tennisrackets zijn bij de receptie te huur tegen een vergoeding van € 2,-- per speeltijd van 45 minuten, ballen zijn te koop per set van 4 voor een bedrag van € 8,--

3.    

De gewenste speeltijd kan maximaal 24 uur van te voren gereserveerd worden op het afschrijfbord buiten bij de receptie. Per keer kan maximaal 45 minuten speeltijd worden gereserveerd

4.    

Bij intensief gebruik van de tennisbaan kan per villa maximaal 1 maal per dag worden gereserveerd

5.    

Gelieve na uw speeltijd de baan te verlaten. Indien u aansluitend verder wilt spelen, dient u dit opnieuw te reserveren op het afschrijfbord

6.    

Indien de baan niet wordt bespeeld terwijl er wel personen hebben gereserveerd, kan men gaan spelen tot het moment dat degenen die gereserveerd hebben, arriveren. Op dat moment dienen de spelers die niet hebben gereserveerd het tennisveld direct te verlaten.

7.    

Wij verzoeken u de baan alleen te betreden met tennisschoenen (zonder hakken, grof profiel of profiel dat uitsteekt)

8.    

Daar waar het baanreglement niet in voorziet beslist de beheerder. De aanwijzingen van de beheerder dienen direct te worden opgevolgd.

 

01 januari 2013